Jogjegyzet

Üdv az oldalon!

A jogjegyzet.hu egy ingyenes internetes megosztó felület, amely arra hivatott, hogy joghallgatók felkészülését könnyítse meg országszerte hallgatók által közzétett jegyzetekkel, illetve egyéb segédanyagokkal.

A weboldal jelenleg még szerkesztés alatt áll (feltöltési, regisztrációs rendszer), de alapvetően a fájlok már mindenki számára elérhetőek. Remélhetőleg az oldal hamarosan már felölti végleges formáját, és segítőkész hallgatók saját jegyzeteikkel fogják gyarapítani annak tartalmát. Addig is sikeres felkészülést kívánunk!

Legnépszerűbb letöltések

Illetményrendszer.doc 2012-11-23 22:54:00 58093
21-22-25-31-39.pdf 2012-11-23 23:40:00 38694
PP SZIGORLAT.doc 2012-11-23 23:26:00 22548
Római jog 1-2 tételek 101-627.zip 2012-11-23 23:10:00 18576
Büntetőjog általános rész.doc 2012-11-23 11:13:00 18319

Kategóriák

Agrárjog
Alapvizsga 2008
Alkotmányjog
Bevezetés az etikába Földesi Tamás
Büntető eljárásjog
Büntetőeljárás igig szakosoknak
Büntetőjog
Büntetőjog igig szakosoknak
Egyetemes állam- és jogtörténet
Etika
Európai közjog- és politika
Európai közösségek kereskedelmi joga
Filozófia
Jog- és állambölcselet
Jogi alaptan
Jogi informatika igig szakosoknak
Jogi logika
Jogszociológia
Közgazdaságtan
Közigazgatási jog
Kriminológia
Latin
Magyar állam- és jogtörténet
Munkajog
Nemzetközi jog
Nemzetközi magánjog
Pénzügyi jog
Polgári eljárásjog
Polgári jog
Politológia
Római jog
Statisztika
Szövetkezeti jog
Záróvizsgák