Jogjegyzet

Üdv az oldalon!

A jogjegyzet.hu egy ingyenes internetes megosztó felület, amely arra hivatott, hogy joghallgatók felkészülését könnyítse meg országszerte hallgatók által közzétett jegyzetekkel, illetve egyéb segédanyagokkal.

A weboldal jelenleg még szerkesztés alatt áll (feltöltési, regisztrációs rendszer), de alapvetően a fájlok már mindenki számára elérhetőek. Remélhetőleg az oldal hamarosan már felölti végleges formáját, és segítőkész hallgatók saját jegyzeteikkel fogják gyarapítani annak tartalmát. Addig is sikeres felkészülést kívánunk!

Legnépszerűbb letöltések

21-22-25-31-39.pdf 2012-11-23 23:40:00 35619
Illetményrendszer.doc 2012-11-23 22:54:00 27659
PP SZIGORLAT.doc 2012-11-23 23:26:00 18684
Büntetőjog általános rész.doc 2012-11-23 11:13:00 15852
Római jog 1-2 tételek 101-627.zip 2012-11-23 23:10:00 15735

Kategóriák

Agrárjog
Alapvizsga 2008
Alkotmányjog
Bevezetés az etikába Földesi Tamás
Büntető eljárásjog
Büntetőeljárás igig szakosoknak
Büntetőjog
Büntetőjog igig szakosoknak
Egyetemes állam- és jogtörténet
Etika
Európai közjog- és politika
Európai közösségek kereskedelmi joga
Filozófia
Jog- és állambölcselet
Jogi alaptan
Jogi informatika igig szakosoknak
Jogi logika
Jogszociológia
Közgazdaságtan
Közigazgatási jog
Kriminológia
Latin
Magyar állam- és jogtörténet
Munkajog
Nemzetközi jog
Nemzetközi magánjog
Pénzügyi jog
Polgári eljárásjog
Polgári jog
Politológia
Római jog
Statisztika
Szövetkezeti jog
Záróvizsgák